Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa

Szczegóły wniosku:

Axtel Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt pt. Przeprowadzenie prac B+R nad stworzeniem prototypu innowacyjnej słuchawki wyposażonej w technologię predykcyjnej aktywnej redukcji hałasu (pANC), która automatycznie dostosowuje się do środowiska pracy.

Celem projektu jest stworzenie technologii predykcyjnej aktywnej redukcji hałasu (pANC), która automatycznie dostosowuje się do środowiska pracy słuchawki wraz z prototypem słuchawki, wyposażonej w układ sterujący wykorzystujący algorytm predykcji parametrów sygnału kompensowanego (zakłócającego). Rezultaty zostaną wdrożone poprzez rozpoczęcie produkcji nowej słuchawki.

Wartość projektu to 6 094 719,47 PLN,
z czego wkład z Funduszy Europejskich wynosi: 4 022 993,18 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa

Szczegóły wniosku:

Axtel Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt nr POIR.03.02.01-06-0016/18
pt. Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci bezprzewodowej
słuchawki Axtel X3 na bazie wyników B+R.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój Oś Priorytetowa:

3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie
3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie
3.2.1 Badania na rynek.

Celem projektu jest uruchomienie produkcji i zaoferowanie na rynku
innowacyjnej bezprzewodowej słuchawki Axtel X3, bazującej na prototypie
słuchawki bezprzewodowej, stworzonym w trakcie prac B+R.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 4 560 862,50 PLN
Wartość projektu: 8 238 320,00 PLN